Werkkostenregeling

Werkkostenregeling (WKR)

U hebt er vast al wel eens van gehoord of misschien heeft u er al wel eens gebruik van gemaakt; het fietsplan. Al sinds 1995 kunt u via uw werk voordelig een fiets bestellen en deze met uw brutoloon terug betalen. Werkgevers die al gebruik maakten van deze regeling kunnen dat met de komst van de werkkostenregeling gewoon doorzetten. Het fietsplan blijft namelijk op soortgelijke manier mogelijk.

Voor een werknemer zal er weinig veranderen, u kunt nog steeds op dezelfde manier een fiets via het werk bestellen als voorheen. Het verschil achter de schermen is dat het fietsplan is vervangen door de werkkostenregeling. Concreet houdt dit in dat er voor de werknemer niets verandert, maar dat het voor de werkgever makkelijker wordt gemaakt!

Waar het eerst nog aannemelijk moest zijn dat de werknemer de fiets echt voor het woon-werkverkeer gebruikte en dit ook nog voor minimaal 50% van de tijd deed, vervalt deze verplichting onder de werkkostenregeling volledig. Het enige waar een werkgever voor moet zorgen is dat deze binnen de forfaitaire ruimte vanaf 1 januari 2015 1.2% van de totale fiscale loonsom van een organisatie die belastingvrij mag worden vergoed of verstrekt aan uw personeel van de WKR blijft.

Tip

Vraag uw werkgever of hij binnen de WKR een fiets beschikbaar wil stellen en of er nog ruimte is óf bekijk eens de mogelijkheid voor het leasen van een (elektrische) fiets voor 3 jaar.